2002 Okt. KOP 800 meter van Langklaas.Kobra(kanibaal) sluk pofadder.Neem 50 minute

FOTO:PIET HEYMANS